Raportointi

 

avain_logo_pieni

Lakisääteiset velvoitteet 1.7.2014 alkaen

Lakimuutosten myötä rakennuttajille, päätoteuttajille ja kaikille rakennustyön tilaajille tulee jatkossa merkittäviä uusia tiedonantovelvoitteita. Velvoitteista (HE 92/2012) säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Jokaiselta yhteiseltä työmaalta tulee raportoida työmaalla työskennelleiden työntekijöiden ja työnantajien tiedot. Lisäksi tulee rakentamispalveluista raportoida alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus.

 

Urakkaraportointi

Urakkaraportointi

  • Urakkaraportointi hoitaa verotusmenettelylain mukaisten urakkahintojen ja urakkalaskujen raportointi verohallinnolle.

 

Työntekijäraportointi

Henkilöraportointi

Työntekijäraportointi hoitaa verotusmenettelylain mukaisen työmaalla työskennelleiden henkilöiden raportoinnin Verohallinnolle. Palvelu avataan kesän aikana 2014.

Työmaarekisteri FAQ 

Urakka- & Työntekijäraportointi hoitaa verotusmenettelylain mukaisten urakkahintojen, urakkalaskujen ja työmaalla työskennelleiden henkilöiden raportoinnin Verohallinnolle.

RAPORTOINTI RAPORTTIEN MÄÄRÄ AVAUSMAKSU HINTA / RAPORTTI
Ostomäärä 12-59 kpl 0 €  5 € + alv
Ostomäärä 60-119 kpl 0 €  4,50 € + alv
Ostomäärä 120-359 kpl 0 €  4 € + alv
Ostomäärä 360- 0 €  3,50 € + alv
RAJATON Ei rajoitettu 0 € Pyydä tarjous kiinteästä vuosihinnasta

 

* Raporttien määrä = Keskihinta per raportti. Raporttipaketin kokonaishinta määräytyy raporttien määrään sekä keskihinnan mukaan. Raportin hinta sisältää myös sekä korjaus- että peruutusraporttien lähetykset. Lähetetyt raportit säilytetään Työmaarekisterissä vähintään lakisääteisen ajan. (Raportointi edellyttää myös Työmaarekisterin aktivointia.)

Esimerkki:  Yritys ostaa 12 kpl raporttia. Kokonaishinta 12*5€ + alv = 60€ + alv. Raporttipaketin voimassaoloaika ei ole rajoitettu.

 Raportoitavat tiedot  Raportointivastuu  Raportointijakso
  • Työmaakohtaiset urakkahinnat ja toteutunut laskutus
  • Päätoteuttaja ja jokainen tilaajayritys
  • Kerran kuukaudessa
  • Työmaakohtaiset kulkutiedot
  • Päätoteuttaja
  • Kerran kuukaudessa

Työmaarekisteri ja Työmaa-avain muodostavat yhdessä sähköisen laskutuksen kanssa merkittävän toimintamallin yritysten viranomaisraportoinnin automatisointiin ja harmaan talouden torjuntaan. Osaltaan tämä parantaa myös rehellisten yrittäjien toimintaedellytyksiä ja rehtiä kilpailua sekä parantaa työmaiden läpinäkyvyyttä.