Vem gör vad?

Vilka anmälningsskyldigheter har byggherren, sidoentreprenören, huvudsakliga genomföraren av byggprojekt, entreprenören och underleverantören?

Byggherre: Vilka är dina uppgifter?

Registrera och skapa användarkonto. Anmäl dina egna anställdas information i Ilmoita-tjänsten och beställ Valttikort till de anställda. Avtala om vem som är byggplatsens huvudsakliga genomförare av byggprojektet. Skapa en byggplats i Byggplats registret. Vidarebefordra Byggplats-nyckeln till samtliga kontraktsparter i leverantörskedjan. Rapportera kontraktinformationen till Skatteförvaltningen genom Byggplats registret. Håll arbetsgivar- och arbetstagarinformationen uppdaterad i registret.

Fördelar: Registret är hela leveranskedjans gemensamma informationsbank och kanal för att sköta de lagstadgade skyldigheterna.

Sidoentreprenör: Vilka är dina uppgifter?

Registrera och skapa användarkonto. Anmäl dina egna anställdas information i Ilmoita-tjänsten och beställ Valttikort till de anställda. Vidarebefordra Byggplats-nyckeln till samtliga kontraktsparter i leverantörskedjan. Registrera ditt företag till byggplatsen genom att använda Byggplats-nyckeln.  Rapportera kontraktsinformationen till Skatteförvaltningen genom Byggplats registret. Använd dig av Byggplats-nyckeln i faktureringsskedet för att specificera kontraktens belopp. Håll arbetsgivar- och arbetstagarinformationen uppdaterad i registret.

Fördelar: Då du registrerat dig första gången och anmält informationen, behöver du inte göra det igen. Informationen finns tillgänglig för alla byggplatser elektroniskt. Registret är hela leveranskedjans gemensamma informationsbank och kanal för att sköta de lagstadgade skyldigheterna.

Huvudsaklig genomförare av byggprojekt: Vilka är dina uppgifter?

Registrera och skapa användarkonto. Anmäl dina egna anställdas information i Ilmoita-tjänsten och beställ Valttikort till de anställda. Avtala med byggherren om skapandet av en byggplats i Byggplats registret, och skapa byggplatsen. Vidarebefordra Byggplats-nyckeln till samtliga kontraktsparter i leverantörskedjan. Samla i Byggplats registret ihop informationen om all till byggplatsen introducerad personal. Rapportera kontrakts- och arbetstagarinformationen till Skatteförvaltningen genom Byggplats registret. Håll arbetsgivar- och arbetstagarinformationen uppdaterad i registret.

Fördelar: Registret är hela leveranskedjans gemensamma informationsbank och kanal för att sköta de lagstadgade skyldigheterna. Informationen finns tillgänglig för alla byggplatser elektroniskt.

Entreprenör: Vilka är dina uppgifter?

Registrera och skapa användarkonto. Anmäl dina egna anställdas information i Ilmoita-tjänsten och beställ Valttikort till de anställda. Vidarebefordra Byggplats-nyckeln till samtliga kontraktsparter i leverantörskedjan. Registrera ditt företag till byggplatsen genom att använda Byggplats-nyckeln. Rapportera ditt eget företags kontraktsinformation till Skatteförvaltningen genom Byggplats registret. Använd dig av Byggplats-nyckeln i faktureringsskedet för att specificera kontraktens belopp. Håll arbetsgivar- och arbetstagarinformationen uppdaterad i registret.

Fördelar: Då du registrerat dig första gången och anmält informationen, behöver du inte göra det igen. Informationen finns tillgänglig för alla byggplatser elektroniskt. Registret är hela leveranskedjans gemensamma informationsbank och kanal för att sköta de lagstadgade skyldigheterna.

Underentreprenör: Vilka är dina uppgifter?

Registrera och skapa användarkonto. Anmäl dina egna anställdas information i Ilmoita-tjänsten. Beställ Valttikort till de anställda. Om du är den huvudsakliga arbetstagaren, beställ Valttikort till dig själv. Registrera ditt företag till byggplatsen genom att använda Byggplats-nyckeln. Håll arbetsgivar- och arbetstagarinformationen uppdaterad i registret.

Fördelar: Då du registrerat dig första gången och anmält informationen, behöver du inte göra det igen. Informationen finns tillgänglig för alla byggplatser elektroniskt. Registret är hela leveranskedjans gemensamma informationsbank och kanal för att sköta de lagstadgade skyldigheterna.

Obs!

Byggherren, den huvudsakliga genomföraren av byggprojekt och entreprenören är alltid beställare, och skall därför rapportera sina egna underleverantörers kontraktsinformation till Skatteförvaltningen.

Underentreprenören anses som beställare om han anlitar underleverantörer för arbete värt mer än 15 000 euro per enskild underleverantör.