VALTTI-kort

 

Enligt lagen om arbetarskydd skall alla personer som rör sig på en byggarbetsplats ha ett personkort utrustat med namn, fotografi, skattenummer och arbetsgivarens uppgifter. VALTTI-kortpaketet är byggbranschens standardiserade lösning och paketet innehåller ett personkort samt ett NFC-kort.

VALTTI-kortpaketet är en pålitlig lösning:
1. Korten har en unik sträckkod och nummerserie.
2. Kortens riktighet kan kontrolleras elektroniskt.
3. Korten är hållbara och giltighetstiden är 5 år.

Beställ VALTTI-kortpaket 
I paketet finns både det intelligenta NFC-kortet och ett personkort som krävs på alla byggarbetsplatser i Finland.

VALTTI-smartkortet används som passerkort
Smartkortets information finns sparad i det elektroniska kortregistret. Kortet identifieras av en unik streckkod och en RFID-chip.

VALTTI-personkortet används synligt
Kortet är personligt, och fungerar som det obligatoriska personkortet alla personer som rör sig på en byggarbetsplats skall använda.

VALTTI-kortens leveranstid är ca. 14 dagar. Med orderbekräftelsen skickas alltid som bilaga PDF-versioner av de beställda korten. Vi rekommenderar att dessa skrivs ut och används under leveranstiden som personkort för de anställda.