Roller och ansvar

Om du bygger, skall du registrera dig

Att lämna uppgifter i Veronumero.fi -tjänsten tar endast några få minuter. Det kostar inget, men kan betyda stora saker för ditt företags framtid.

I Ilmoita-tjänsten registrerar sig alla företag som antingen levererar arbete till en byggnadsarbetsplats eller beställer en entreprenad. Om företaget redan har ett Tilaajavastuu.fi användarkonto fungerar samma användaruppgifter. Börja med att skriva in uppgifterna om företagets egna anställda.
Då de anställdas information finns i Ilmoita-tjänsten görs en kontroll att varje skattenummer även är anmält till Skatteförvaltningens officiella skattenummerregister. Kontrollen tar ca 24 timmar. Samtliga personer som arbetar på en byggplats iFinland skall finnas anmälda i Skatteförvaltningens skattenummerregister.

Skyldigheten att lämna uppgifter om byggandet:

  • Uppgifter om entreprenader
  • Uppgifter om arbetstagare
  • Lämna och korrigera uppgifter

OBS!
Användarhanteringen och editeringen av de anställdas information sker i Ilmoita-tjänsten. Den första användaren som loggar in i tjänsten kan använda sina Tilaajavastuu.fi användaruppgifter. För att ge fler personer rätt att använda Ilmoita-tjänsten bör de först få Tilaajavastuu.fi rättigheter, sedan kan rättigheterna till Veronumero.fi tjänsten läggas till.