Release notes

Tietoa tuotantoonviennistä

Uudet päivitykset on tuotantoonviennin yhteydessä kirjattu palvelukohtaisiin käyttöohjeisiin, jotka löytyvät veronumero.fi –sivuilta.

Tuotantoonvienti 26.02.2015