Ulkomaalaisen henkilötunnus ja veronumero

Suomessa tilapäisesti työskentelevä henkilö hakee suomalaisen henkilötunnuksen ja veronumeron täyttämällä Verohallinnon rekisteröinti-ilmoituksen.

Rekisteröinti:

  1. Täytä rekisteröinti-ilmoitus
  2. Hanki ilmoituksessa tarvittavat liitteet
  3. Asioi lähimmässä verotoimistossa

kuvitus9b

1) Täytä rekisteröinti-ilmoitus (6150)

Suomessa tilapäisesti työskentelevä henkilön tulee ensin täyttää rekisteröinti-ilmoitus. Lataa ilmoitus, täytä vaadittavat tiedot ja tulosta ilmoitus.


2) Hanki tarvittavat liitteet

2 a) EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen tarvitsee verotoimistoon seuraavat asiakirjat:

  • Voimassa oleva passi tai Schengen alueen virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta henkilö on vaikeuksitta tunnistettavissa.
  • Jos maahantulosta on jo kulunut kolme kuukautta, mukana on oltava myös poliisin antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Lisätietoa rekisteröinnistä Poliisin sivuilta: www.poliisi.fi.
  • Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että voidaan varmistua henkilötunnuksen antamisen ja tietojen rekisteröimisen riittävästä perusteesta.

2 b) Muun kuin EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen tarvitsee verotoimistoon seuraavat asiakirjat:

  • Voimassa oleva passi, jonka kuvasta henkilö voidaan vaikeuksitta tunnistaa.
  • Jos henkilön tarkoituksena on tehdä Suomessa töitä, joita ei ole lueteltu ulkomaalaislain 81 §:n 1 momentissa, hänellä on oltava voimassa oleva työntekijän oleskelulupa.
  • Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että voidaan varmistua henkilötunnuksen antamisen ja tietojen rekisteröimisen riittävästä perusteesta.

2 c) Pidempiaikainen oleskelu Suomessa

Jos henkilötunnusta hakeva työntekijä aikoo oleskella Suomessa yli vuoden, henkilötunnuksen antaa maistraatti. Vasta maistraatista henkilötunnuksen saatuaan, työntekijä voi tulla hakemaan verotoimistosta veronumeroa.


3) Asioi lähimmässä verotoimistossa

Kun rekisteröinti-ilmoitus on täytetty ja kaikki tarvittavat liitteet löytyvät, työntekijä hankkii henkilötunnuksen asioimalla lähimmässä Verotoimistossa.

Valitse alla olevasta listasta lähin toimipiste ja toimita rekisteröinti-ilmoitus tarvittavine liitteineen henkilökohtaisesti vertoimistoon.