Ulkomaalainen työntekijä

Tilapäisesti Suomeen töihin tulevan ulkomaalaisen rakennusalan työntekijän tulee hankkia suomalainen henkilötunnus ja veronumero Verohallinnon toimipisteestä. Verohallinto rekisteröi ulkomaalaisille työntekijöille henkilötunnukset ja veronumerot. Tämän jälkeen ulkomaalaisen työntekijän tiedot tulee ilmoittaa veronumerorekisteriin, kuten suomalaisenkin työntekijän tiedot.

Hakeminen edellyttää Verohallinnon hakulomakkeiden täyttämistä.

Henkilötunnuksen ja veronumeron hakeminen Verohallinnolta:

  • Työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti
  • Työntekijän henkilöllisyydestä on varmistuttava
  • Rekisteröinnin edellytykset tutkittaan
  • Työnantaja tai työn tilaaja ei voi asioida työntekijän puolesta
  • Samassa yhteydessä työntekijästä kerätään tarpeellisia tietoja verotusta varten

EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen tarvitsee verotoimistoon mukaan seuraavat asiakirjat:

  • Voimassa oleva passi tai Schengen alueen virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta henkilö on tunnistettavissa.
  • Poliisin antama todistus oleskeluoikeutuksen rekisteröinnistä, jos henkilö on ollut Suomessa kolme kuukautta.
  • Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä.

Jos henkilö oleskelee Suomessa yli vuoden, henkilötunnus haetaan maistraatista. Verotoimisto antaa veronumeron vasta, kun henkilötunnus on saatu maistraatista.

Ulkomaalaisille työntekijöille henkilötunnuksen ja veronumeron myöntävät verotoimistoimistot, yhteystiedot: