Velvollisuudet työmaalla

Ennen työmaata

 • Kaikki rakentamis- ja työmaapalveluita tilaavat ja toimittavat yritykset luovat käyttäjätunnukset, elleivät ole jo rekisteröityneet veronumero.fi:ssä: rakennuttaja, sivu-urakoitsija, päätoteuttaja, urakoitsija ja aliurakoitsija.
 • Kaikki rakentamis- ja työmaapalveluita tilaavat ja toimittavat yritykset ilmoittavat omien työntekijöidensä tiedot Ilmoita-palvelussa. Työntekijöistä on ilmoitettava seuraavat tiedot: sukunimi ja etunimi, veronumero, henkilötunnus, työsuhteen laatu ja kotivaltio. Mikäli työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, täytetään myös ”osoite kotivaltiossa” ja ”osoite Suomessa” -kohdat.

Valttikorttien tilaaminen

 • Työnantaja tilaa omille työntekijöilleen Valttikortit. Tunnistautuminen tehdään kortteja tilaavan henkilön henkilökohtaisilla suomalaisilla pankkitunnuksilla. Tilausta varten tarvitaan työntekijöiden tiedot sekä valokuva.
 • Rakennuttaja nimeää päätoteuttajan ja työturvallisuuskoordinaattorin sekä tekee työturvallisuussuunnitelman. Päätoteuttaja tekee ennakkoilmoituksen työmaasta aluehallintovirastolle.
 • Työmaa-avain jaetaan omille aliurakoitsijoille. Rakennustyömaalle rekisteröityneiden yritysten tiedot ja yhteinen urakkaketju on nähtävissä Työmaarekisteristä.
 • Sopimuskumppanit rekisteröityvät työmaalle sähköisessä Työmaarekisterissä saamallaan Työmaa-avaimella ja kirjaavat järjestelmään urakan tilaajan Y-tunnuksen, urakan tyypin ja urakan alku- ja loppupäivämäärän.

Työmaa-avain

 • Työmaa-avain kerää kaikkien urakoitsijoiden tiedot ja koostaa kuukausittain tehtävän raportoinnin työmaakohtaisesti. Työmaa-avain tehostaa päätoteuttajan työtä raportoida kuukausittaiset viranomaisvelvoitteet.

Työmaarekisteri

 • Rakennustyömaan tai korjausurakan tiedot kirjataan sähköiseen Työmaarekisteriin, joka luo automaattisesti Työmaa-avaimen päätoteuttajalle edelleen jaettavaksi työmaalla toimiville urakkaketjun sopimuskumppaneille.

Työmaalle saavuttaessa

 • Päätoteuttajan velvollisuutena on työntekijän henkilöllisyyden, veronumeron ja työnantajan yksilöintitietojen (Y-tunnus, osoite ja työmaan yhteyshenkilö) tarkastaminen sekä perehdytys ennen työskentelyn aloittamista. Päätoteuttaja raportoi työmaasta yllä olevat tiedot kuukausittain verohallinnolle.
 • Vahti-palvelu on työkalu työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen henkilölistan ja perehdytystietojen ylläpitoa varten. Se sisältää työmaalle perehdytetyt henkilöt, työntekijäluettelon aluehallintoviranomaisten työmaan tarkastuskäyntiä varten.

Työmaalla

Rakennuttajan velvollisuudet

 • Rakennuttaja raportoi kuukausittain omien sopimuskumppaniensa urakkasummat ja laskutiedot. Tiedot sisältävät urakan tyypin, urakan keston, työmaan sijainnin, urakkasummat ja yrityksille maksetut vastikkeet.

 Päätoteuttajan velvollisuudet

 • Päätoteuttaja nimeää työmaalle vastuuhenkilön. Päätoteuttaja vastaa myös seuraavista velvoitteista: yleinen turvallisuus, työmaalla käytetään kuvallisia henkilötunnisteita (pl. vierailijat) ja työntekijäluettelon perustaminen ja ylläpito.
 • Päätoteuttaja raportoi kuukausittain työmaalla työskentelevät työntekijät, työnantajat sekä vuokratun työn teettäjät ja itsenäiset työntekijätiedot ilmoituksella. Ilmoitettavat tiedot: nimi- ja yhteystiedot, tieto kotivaltiosta, työsuhteen laatu ja toimeksiannon kesto.
 • Päätoteuttaja raportoi kuukausittain omien sopimuskumppaniensa tiedot urakkatietoraportissa. Tiedot sisältävät urakan tyypin, urakan keston, työmaan sijainnin, urakkasummat ja yrityksille maksetut vastikkeet jos yksittäisen sopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

 Urakoitsijan velvollisuudet

 • Urakoitsija jakaa Työmaa-avaimen urakkaketjussa omille sopimuskumppaneilleen. Urakoitsija raportoi urakkatiedot kuukausittain Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta (kokonaisarvo yli 15 000 €). Lisäksi urakoitsija antaa työntekijäluettelon ylläpitoon liittyvät tiedot päätoteuttajalle sekä varmistaa, että omat työntekijät käyttävät työmaalla kuvallisia henkilötunnisteita.

Aliurakoitsijan velvollisuudet

 • Aliurakoitsija rekisteröityy työmaalle saamallaan työmaa-avaimella ja antaa työntekijäluettelon ylläpitoon liittyvät tiedot päätoteuttajalle. Lisäksi aliurakoitsija varmistaa, että omat työntekijät käyttävät työmaalla kuvallisia henkilötunnisteita.

Työmaan jälkeen

Rakennuttajan velvollisuudet

 • Urakkatiedot on säilytettävä 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.

 Päätoteuttajan velvollisuudet

 • Henkilöluettelotiedot ja urakkatiedot on säilytettävä 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.