Suosittelijat

Veronumero.fi -palvelu on Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hyväksymä hanke.

Rakennusteollisuus RT suosittelee: VALTTi-älykortti jokaisen rakentajan taskuun

Valtti-älykortti, jäsentiedote 20140325

Suomen Tilaajavastuu Oy on suunnitellut palvelun yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa, jotka suosittelevat Veronumero.fi -palvelun käyttöönottoa.

suosittelijat2