Valttikortti

älykortti      henkilökortti

Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti. Toimitamme Valttikortit paketissa, jossa on sirullinen älykortti ja työmaalla tarvittava henkilökortti. Voit tilata kortteja Ilmoita-palvelusta. Jos yrityksesi ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuu.fi-palvelun käyttäjäksi, tee se ensin. Valttikortit ovat työturvallisuuslain mukaiset kuvalliset henkilötunnisteet rakennustyömaalle. Tunnisteena on yksilöivä viivakoodi ja numero. Aitous on tarkastettavissa sähköisesti. Kortit ovat kestäviä ja voimassaoloaika on 5 vuotta.

 

Kuinka yrityksesi voi hyödyntää Valttikorttia?

Picture2 Henkilötunniste                                         

Valttikortti on sähköinen henkilötunniste, joka toimii työntekijöiden avaimena työmaalle. Valttikortti täyttää työturvallisuuslain mukaisen henkilötunnisteen vaatimukset.

Kulunseuranta Kulunseuranta ja -valvonta

Hyödynnä osana sähköisen kulunseurannan ja -valvonnan ratkaisuita; käytä esim. avaimena työmaalle pääsyn.

Perehdytys Perehdytys

Korttiin liittyvillä tiedoilla voidaan helpottaa ja jopa automatisoida henkilöiden perehdytysprosessi mm. työmaan henkilöluettelon, perehdytyslistan osalta

Ilmoita  Tietovarasto

Ilmoita-palvelu on urakoitsijoille ilmainen palvelu, jossa yritykset voivat itse ylläpitää yritys- ja henkilötietojaan.

 

Valttikortti on luotettava valinta:
1. Kortissa on tunnisteena yksilöivä viivakoodi ja numero.
2. Kortin aitous on tarkastettavissa sähköisesti.
3. Kortit ovat kestäviä ja voimassaoloaika on 5 vuotta.

Tilaa Valttikortti.
Paketissa on sähköinen ja sirulla varustettu VALTTI-älykortti ja työmaalla tarvittava henkilökortti.

Oranssi älykortti on kulunvalvonnan käyttöön
Älykortin tiedot on tallennettu sähköiseen korttivarastoon.
Kortin tunnisteena on viivakoodi ja RFID-siru.

Sininen henkilökortti
Kuvallinen, työturvallisuuslain mukainen ja rakennustyömailla käytettävä henkilötunniste.

Katso hinnasto tästä.