Töömaaregister juhend

Töömaaregister

Töömaaregister on tööriist, mille abil kogud, deklareerid ja arhiveerid töö ja töötajate andmed ühise ehitusobjekti maksumenetlusseaduse nõuetele vastavalt. Soovitame kasutada Firefox, Google Chrome või Safari veebilehitsejaid. Teenuse täpsemad juhised võid alla laadida siit (PDF)

Töömaa tunnusvõti

Töömaaregistris saad luua objekte, millele süsteem annab automaatselt vastava tunnuse ehk Töömaa tunnusvõtme. Töömaa tunnusvõtit kasutatakse info kogumiseks ja deklareerimiseks. Kõik Töömaaregistri kaudu saadetud aruanded arhiveeritakse süsteemi. Töömaa tunnusvõti luuakse süsteemis automaatselt, kui isik, kellel on õigus töömaa loomiseks (Loo töömaa kasutajaõigus), uue töömaa loob.

Teavita teenus

Teavita teenusega haldad ettevõtte töötajate andmeid ja kontaktandmeid. Teenuse kaudu on võimalik tellida ka VALTTI kaarte. Iga ühisel ehitusobjektil töötav isik esitab oma töötajad kõigepealt veronumero.fi teenusesse, misjärel tööandja registreerub tellijalt saadud Töömaa tunnusvõtmega Teavita teenuse vahelehe ”Töömaale registreerumine” kaudu ehitusobjektile. Registreerimisel Teavita teenusesse sisestatud andmed lähevad automaatselt tellija Töömaaregistrisse, juhul kui see on kasutusele võetud.

Kasutajatunnused

Sisene Töömaaregistrisse veronumero.fi lehe kaudu isikliku kasutajatunnuse abil (e-maili aadressiga). Teenuse kasutamise eelduseks on, et ettevõttel on loodud konto tilaajavastuu.fi teenuses. Selleks, et ettevõtte kasutajaile oleks hiljem võimalik anda Töömaaregistri kasutajaluba, peab neil olema tilaajavastuu.fi teenuses loodud kasutajatunnus. Tilaajavastuu.fi teenuses nimetatud peakasutajad on peakasutajad ka veronumero.fi teenuses ning nad võivad luua lisakasutajatunnuseid.

Töömaaregistri kasutajatunnused

Kui kasutajal puuduvad peakasutajaõigused, peab Töömaaregistri kasutajaõigused teenuses veel eraldi aktiveerima. Loa andmiseks tuleb vajutada nuppu ”Kasutusõigused”.

TÄHELEPANU! Kui sul on kasutajaõigused mitme organisatsiooni ehitusobjektidele, veendu, et valid rippmenüüst õige ettevõte!

Võid anda kasutajatele eritasemelisi õigusi. Need võivad olla samaaegselt mitmel tasandil:

Objekti kasutaja: Kasutaja näeb ainult konkreetse ehitusobjekti andmeid. Tellija ei näe peatöövõtja töötajate andmeid. Objekti kasutaja ei saa luua uusi objekte ega muuta objekti andmeid.

Kõik objektid: Kasutaja näeb kõiki ettevõtte loodud ehitusobjekte. Tellija ei näe peatöövõtja töötajate andmeid. Objekti kasutaja ei saa luua uusi objekte.

Loo objekte: Loo objekte kasutaja saab luua uusi ehitusobjekte ja näeb ainult kõikide enda loodud ehitusobjektide andmeid.

Objekti loomine

Saad luua objekti Töömaaregistris, vajutades nuppu “Loo uus objekt”.

TÄHELEPANU! Objekte võivad luua vaid isikud, kellel on Loo objekte kasutamisõigus.

Objekti luues on kohustuslik esitada vaid objekti nimi. Kui objekt on loodud, kinnitab süsteem selle ja annab sellele individuaalse tunnuse ehk Töömaa tunnusvõtme, näiteks TA-FI-123456789.

Kasutajaõiguse võid anda iga objekti kohta alles pärast objekti loomist.

TÄHELEPANU! Sisesta deklareerimiseks vajalikud töötajate andmed ja kontaktandmed Teavita teenusesse.

Veronumero.fi teenusega seotud küsimustes annab argipäeviti kell 8–16 nõu meie klienditeenindus numbril 0600 301339. Kõne hind on 1,52 eur/min + võrguoperaatori tasu.

asiakaspalvelu(at)veronumero.fi

Andmeid võid muuta objekti põhivaates. Soovitame täita kõik väljad ja neid pidevalt uuendada.

Planeerimisel: Objekt on alles planeerimisel, tegevust ei toimu

Aktiivne: Objekt on aktiivne, objektilt esitatakse igakuine aruandlus

Katkestatud: Objekt on katkestatud, hetkel objektil tegevust ei toimu

Lõppenud: Objekt on lõppenud, objekti aruandlus lõpetatud

TÄHELEPANU! Vaikimisi olek on alati Planeerimisel. Muuda olekut vastavalt töö edenemise etappidele.

  1. Peatöövõtja lisamine

Objektile tuleb alati nimetada peatöövõtja ning sisestada peatöövõtja kontaktisiku andmed. Peatöövõtja lisatakse nime või Y-tunnusega.

  1. Tellija nimetamine

Ka tellija nimetatakse igal objektil eraldi. Tellija lisatakse nime või Y-tunnusega.

TÄHELEPANU! Peatöövõtja ja tellija võivad olla objektil sama ettevõte.

  1. Objekti haldaja

Objekti loonud ettevõte on automaatselt objekti haldaja. Haldaja võib muuta objekti andmeid ja anda haldamise üle nime või Y-tunnusega, vajutades nuppu “Loovuta haldamine”.

Objektipõhised andmed

Maksuametile igakuiselt esitatav objektipõhiste andmete deklaratsioon esitatakse Töömaaregistrisse kogutud andmete põhjal.

Tellijal on võimalik saada andmeid objektipõhiste andmete deklaratsiooni jaoks kahel viisil:

  1. Tööandja registreerub veronumero.fi Teavita teenuse kaudu objektile Töömaa tunnusvõtme abil ning esitab vajalikud andmed. Tööandja vastutab andmete õigsuse eest. Tellija sisestab lepingusumma manuaalselt. //Tähän täsmennys, kun tekninen toteutustapa on selvinnyt
  2. Tellija sisestab andmed ise Objektipõhiste andmete vahelehelt. Andmed sisestatakse, vajutades nuppu ”Lepingud” ning seejärel vajutades nuppu ”Lisa leping”. Tellija vastutab andmete õigsuse eest.

TÄHELEPANU! Vaatesse Lepingud on võimalik lisada vaid neid ettevõtteid, kes on sisestanud andmeid Teavita teenusesse.

 

Töötajate andmed vaheleht

Peatöövõtja võib lisada töötajaid manuaalselt ning lisada ettevõtte oma elektroonilisse läbipääsukontrolli süsteemi. Kui oled huvitatud läbipääsu integreerimisest, anna sellest teada aadressil partnerit@veronumero.fi.

Lisä töötajate andmed nupust “Läbipääsu andmed” ning seejärel nupust “Lisa läbipääsu andmeid”.

Deklareerimine

Töömaaregistri kaudu toimuv igakuine deklareerimine põhineb Teavita teenuse kaudu saadud infol, Töömaaregistrisse manuaalselt sisestatud andmetel ja võimalikel Töömaaregistriga lõimitud süsteemide kaudu saadud andmetel (näiteks läbipääsu andmed). Edukas deklareerimine eeldab, et tellija ja lepingupartneri andmed on Teavita-teenusesse õigesti sisestatud.

Sõltuvalt ettevõtte rollist on olemas kahte tüüpi deklareerimist:

  1. Töö andmete deklareerimine

Kõik objekti tellijad esitavad igakuiselt deklaratsiooni nende lepingute kohta, mis ületavad 15 000 eurot.

  1. Töötajate andmete deklareerimine

Peatöövõtja deklareerib igakuiselt kõikide objektil töötanud töötajate andmed, kui ühise ehitusobjekti koguprojekti väärtus on üle 15 000 euro.

Vahelehel Deklareerimine näed Maksuametile esitatud deklaratsioonide hetkeseisu. Võid lehitseda erinevatel kuudel Töömaaregistrisse arhiveeritud deklaratsioone. Süsteem märgib konkreetse objekti staatuse konkreetsel kuul erinevate värvidega järgmiselt:

Punane: Deklaratsiooni ei ole saadetud või selle andmed on Töömaaregistrisse esitatud info põhjal muutunud.

Oranž: Ettevõte on ise kontrollinud //korostus// ja deklaratsiooni saatmisvalmiks märkinud. Kontrollijal ei ole KATSO-tunnuseid.

Roheline: Deklaratsioon on edukalt Maksuametile saadetud ning sellele märgitud info ei ole muutunud ka Töömaaregistrisse kantud info põhjal. Enne deklaratsiooni saatmist võid seda kontrollida txt- tai pdf-formaadis.

TÄHELEPANU! Töömaaregister koostab deklaratsiooni sinna kogutud andmete põhjal, kuid iga deklaratsiooni esitaja peab koostatud deklaratsiooni enne saatmist üle kontrollima.

Deklareerimine eeldab KATSO tunnuste olemasolu. Kui deklaratsioon on kontrollitud ja saatmiseks valmis, vajuta nuppu ”Saada deklaratsioon maksuasutusele”. Süsteem küsib autentimiseks KATSO tunnuseid, mida ei salvestata süsteemi. Kui autentimine õnnestub, läheb saadetud deklaratsioon järjekorda ja selle märgistus muutub oranžiks. Kui deklaratsioon on edukalt Maksuametile saadetud, muutub selle märgistus roheliseks.

Töömaaregistri kaudu edukalt saadetud deklaratsioone võib vaadata Maksuameti Ilmoitin.fi teenusest.