Teavita teenus

Teavita teenuses registreerid oma ettevõtte objektile ning haldad ettevõtte töötajate andmeid ja kontaktandmeid. Teenusest võid tellida ka Valttikaarte.

Loe edasi

Teavita teenus

Teavita teenuses registreerid oma ettevõtte objektile ning haldad ettevõtte töötajate andmeid ja kontaktandmeid. Teenusest saad tellida oma töötajatele ka VALTTI kaarte.

Kelelle?

Teenus on mõeldud ehitusobjekti tellijale, kõrvaltöövõtjale, peatöövõtjale ja töövõtjale.

Ettevõtte registreerimine ja süsteemi sisenemine

Kui sa ei ole veel Tilaajavastuu.fi teenuse kasutajaks registreerunud, loo enda firmale seal esmalt tunnused. Sisene Teavita teenusesse Tilaajavastuu.fi teenuse kasutajatunnuse ja salasõnaga. Soovitame kasutada Firefox, Google Chrome või Safari veebilehitsejat.

Maksunumbrite kontroll teenuses

Teenus kontrollib automaatselt esitatud maksunumbri olemasolu Maksuameti maksunumbriregistris. Võid kontrollida maksunumbrite õigsust kõigile töötajatele ühiselt.

Andmed edastatakse kogu tööahelale

Vajalikud andmed edastatakse üheaegselt ehitusobjekti tellijatele ja peatöövõtjatele. Kohustused võib täita Veronumero.fi teenuses või meie partnerite süsteemide kaudu.

VALTTI kaartide tellimine

Kõikidel objektil töötavatel isikutel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikutunnistus. VALTTI kaardid jõuavad saajani pakendis, milles on kiibiga VALTTI nutikaart ja objektil kasutatav isikukaart. Kaarte võid tellida juurde Teavita teenusest. Kui sa ei ole oma ettevõtet veel Tilaajavastuu.fi teenuse kasutajaks registreerinud, tee see kõigepealt.

Töömaaregister

Töömaaregistrisse kogutakse objekti töövõtjate ja töötajate andmed ning edastatakse Maksuametile. Teenusesse kogutakse ka töötajate ja tutuvustatud isikute loetelud. Deklareeritud andmed arhiveeritakse teenuses seadusega ettenähtud ajaks.

Loe edasi

Kellele?

Teenus on mõeldud ehitusobjekti tellijale, kõrvaltöövõtjale ja peatöövõtjale.

Töömaa tunnusvõti kogub infot

Objekti loomisel antakse sellele oma Töömaa tunnusvõti. Võti on autentimiskood, mille tellija objektil töötavatele ettevõtetele jagab. Töömaa tunnusvõtmega deklareeritakse Maksuametile vajalikud andmed ehitusobjektide kaupa.

Töötajate tutvustamine (Vahti)

Töötajate tutvustamine tööohutuse seaduse nõuetega on objekti igapäevatöö oluline osa. Vahti on peatöövõtjale mõeldud tööriist, mille abil säilitatakse ja uuendatakse tööohutuse seadustele vastava töötajate nimekirja ja tutvustamise infot.