Aktuellt

Inga undantag längre efter årsskiftet vid anmälningar om byggande

I januari går det inte längre att lämna in bristfälliga anmälningar om byggande. Det lindrigare förfarandet gällde i början efter att anmälningsförfarandet trädde ikraft i juli. I fråga om uppgifterna för december med inlämning i februari gäller fortfarande det lindrigare förfarandet, men i mars ska alla obligatoriska uppgifter lämnas in.

Vad gäller arbete som utförs efter årsskiftet kan uppgifter om entreprenader inte längre lämnas in utan kontaktuppgifter för utländska entreprenörer, uppgifter om arbetstiden för inhyrd arbetskraft eller alla obligatoriska uppgifter om entreprenadens värde.

För arbete som utförs efter årsskiftet kan uppgifterna om arbetstagare inte längre sakna arbetsgivarens kontaktuppgifter, identifieringsuppgifter för den som låter utföra arbete med hyrd arbetskraft eller identifieringsuppgifter för arbetstagaren.

Obligatoriska uppgifter som ska kompletteras

Entreprenadens värde
Uppgifterna ska kompletteras exempelvis med entreprenadens värde. För en entreprenad ska antingen det fakturerade eller det betalda beloppet uppges, inte båda två.

Hyrt arbete
När man fyller i blanketten är det viktigt att även lämna uppgifterna om hyrt arbete.

Uppgifter om arbetstagaren

Uppgifterna om arbetstagare måste i fortsättningen inkludera bland annat dennes identifikationsuppgifter. En av de obligatoriska uppgifterna är rbetstagarens hemviststat.

Läs mer här.