Etusivu

Työnantaja, rekisteröi veronumerot!                

Veronumerolaki edellyttää kaikkia rakennusalan työntekijöitä ilmoittamaan veronumerot Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Ilmoita-palvelu on työkalu omien työntekijöiden sekä oman yrityksen rekisteröimiseksi työmaalle.

Palvelussa olevia työntekijätietoja on mahdollista hyödyntää 1.7.2014 voimaan tulevien verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien velvoitteiden hoitamisessa.

 kuvitus7

  • Tiedonantovelvollisuus tulee, oletko valmistautunut?

Lakisääteiset velvoitteet 1.7.2014 alkaen

Lakimuutosten myötä rakennuttajille, päätoteuttajille ja kaikille rakennustyön tilaajille tulee merkittäviä uusia tiedonantovelvoitteita. Velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Jokaiselta yhteiseltä työmaalta tulee raportoida työmaalla työskennelleiden työntekijöiden ja työnantajien tiedot. Lisäksi tulee raportoida alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutuneet urakkalaskut.

Lue lisää ja varmista että yrityksellesi tiedonantovelvollisuus hoituu vaivattomasti Veronumero.fi -palvelun kautta.