Ilmoita tiedot

Palvelussa rekisteröit yrityksesi työmaalle ja hallinnoit työntekijä- ja yhteistietoja. TIlaat palvelusta myös Valttikortit ja aktivoit ePerehdytyksen suoritusoikeuden työntekijöillesi. Uutena ominaisuutena 1.9.2017 alkaen palvelusta voi lähettää työsuojeluviranomaisille ilmoituksen lähetetyistä työntekijöistä.

Lue lisää

Ilmoita tiedot

Ilmoita-palvelussa rekisteröit yrityksesi työmaalle ja hallinnoit työntekijä- ja yhteystietoja. Tilaat palvelusta myös Valttikortit työntekijöillesi. Lähetä palvelusta työsuojeluviranomaisille ilmoituksen lähetetyistä työntekijöistä.

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu tilaajalle eli rakennuttajalle, sivu-urakoitsijalle, päätoteuttajalle ja urakoitsijalle.

Veronumeroiden tarkistus palvelussa

Palvelu tarkistaa automaattisesti, löytyykö ilmoitettu veronumero Verohallinnon veronumerorekisteristä. Voit tehdä veronumeroiden oikeellisuuden tarkistamisen kootusti kaikille työntekijöille.

Tiedot välittyvät koko urakkaketjulle

Tarvittavat tiedot välittyvät samalla ilmoituksella myös rakennuttajien, päätoteuttajien ja tilaajien käyttöön. Velvoitteet voidaan hoitaa veronumero.fi –palvelusta tai partnereidemme järjestelmien kautta.

Valttikorttien tilaaminen

Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti. Toimitamme Valttikortit paketissa, jossa on sirullinen älykortti ja työmaalla tarvittava henkilökortti. Voit tilata kortteja Ilmoita-palvelusta. Jos yrityksesi ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuu.fi-palvelun käyttäjäksi, tee se ensin. Valttikortit ovat työturvallisuuslain mukaiset kuvalliset henkilötunnisteet rakennustyömaalle. Tunnisteena on yksilöivä viivakoodi ja numero. Aitous on tarkastettavissa sähköisesti. Kortit ovat kestäviä ja voimassaoloaika on 5 vuotta.

Työmaarekisteri

Työmaarekisterissä kootaan työmaan urakka- ja työntekijätiedot yhteen ja välitetään edelleen Verohallinnolle. Sinne kerätään myös työntekijä- ja perehdytysluettelo sekä arkistoidaan raportoidut tiedot lakivelvoitteiden edellyttämän ajan. Saat rekisteristä myös kaikki tarvittavat raportit helposti.

Lue lisää

Kaiken takana on Työmaa-avain

Kun työmaa perustetaan Työmaarekisteriin, sille annetaan oma Työmaa-avain. Avain on tunnistekoodi, jota tilaaja jakaa eteenpäin työmaalla työskenteleville yrityksille. Kaikki työmaahan liittyvät tiedot kirjataan Työmaa-avaimella palveluun. Työmaa-avaimella avulla kohdennetaan Verohallinnolle välitettävät tiedot työmaakohtaisesti.

Laskupoimuri tehostaa tilaajan urakkaraportointia

Uutena palveluna Työmaarekisteriin on avattu Laskupoimuri. Se tuo urakkalaskujen ilmoittajien käyttöön palvelun, joka poimii Työmaa-avaimelliset laskut ja siirtää ne automaattisesti osaksi urakkailmoitusta. Laskupoimuri tehostaa laskuprosessia merkittävästi. Palvelun hyödyntäminen edellyttää Työmaarekisterin käyttöä ja työmaakohtaisen Työmaa-avaimen sisällyttämistä laskuille. Laskupoimuri toimii parhaiten sähköisillä laskuilla, mutta se käsittelee myös paperi- ja sähköpostilaskut. Se voidaan ottaa helposti käyttöön osana taloushallinnon muita ratkaisuja eikä sen käyttö edellytä muutoksia taloushallinnossa.

Perehdytä työntekijät (Vahti)

Työntekijöiden perehdyttäminen työturvallisuuslain vaatimuksiin on keskeinen osa työmaan arkea. Vahti on päätoteuttajalle tarkoitettu työkalu, jolla ylläpidetään työturvallisuuslain vaatimusten mukaista henkilölistaa ja perehdytystietoja.